Berikut adalah terma dan syarat untuk meletakkan iklan di BMFTrading.net.

  1. Tidak menyalahi agama.
  2. Produk tidak menyalahi undang-undang.
  3. Tidak menyentuh sensitiviti budaya.
  4. Gambar, perkataan dan ayat berunsur lucah adalah dilarang.

Sebarang iklan yang melanggar peraturan di atas akan dibuang oleh pihak admin sama ada dengan atau tanpa notis kepada pemilik iklan.